0%

Privacy statement

270 graden communicatie hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren en optimaliseren onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website www.270graden.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van 270 graden communicatie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14 juni 2018. Bij het op de website publiceren van een vernieuwde versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de rechtsgronden toestemming en gerechtvaardigd belang en uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve verplichtingen te voldoen. Derden zijn dan allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens zolang wij een relatie met elkaar aangaan. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, te rectificeren of te wissen. Je kunt een verzoek doen aan onze contactpersoon zoals onderaan deze privacy statement staat vermeldt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media
Social media buttons en ingesloten inhoud (embedded content) voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina's te delen of te bookmarken. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelen. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van desbetreffende partijen.

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties op Facebook en Instagram worden weergegeven.

E-mailmarketing
Wij gebruiken Active Campaign voor het versturen van (geautomatiseerde) e-mails aan e-mailadressen die zich met uitdrukkelijke toestemming inschrijven voor deze e-mails. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor deze e-mails door  onderin de e-mail op de uitschrijflink te klikken. Active Campaign plaatst cookies om statistieken van de gebruikers bij te houden.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Nadat je reactie is goedgekeurd, zijn je gegevens publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.


Contactgegevens
270 graden communicatie
Kelly Vogel
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen, Nederland

T: +31 (0) 645 79 2101
E:  info@270graden.nl

without
https://270graden.nl/wp-content/themes/blake/
https://270graden.nl//
#125934
style1
paged
loading posts...
/var/www/vhosts/270graden.nl/webspace/httpdocs/270graden.nl/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://270graden.nl/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on